riskprofiler-1

RiskProfiler

Met de RiskProfiler bepalen we voor een deelnemer/werknemer een persoonlijk risicoprofiel dat twee dimensies kent: risicocapaciteit (hoeveel risico kan ik nemen) en risicobereidheid (hoeveel risico wil ik nemen).

De uitkomst kan worden gebruikt in bijv. de selectie van lifecycles of beleggingsfondsen binnen een pensioenregeling.

Individuele uitkomsten worden geaggregeerd tot een totaalbeeld voor het bedrijf/pensioenfonds om zodoende invulling te geven aan de zorgplicht om een regeling te bieden die aansluit bij het (collectieve) risicoprofiel van de deelnemers.

Consilio-platform
Op basis van het zelf ontwikkelde Consilio-platform realiseert Söderberg & Partners adviesapplicaties zoals de RiskProfiler. Hierbij gebruiken we concepten en componenten die in Scandinavië uitgebreid zijn beproefd, aangepast aan de Nederlandse situatie (bijv. belastingregels en sociale wetgeving).

De voordelen:

  • Scandinavisch design: strakke en heldere vormgeving, eenvoudige bediening.
  • Oplossingsgericht: het beste antwoord op een concrete adviesvraag van de gebruiker.
  • Niet méér gegevens hoeven invullen dan nodig voor het juiste advies.
  • Voldoet aan de AVG eisen en andere relevante wet- en regelgeving.
  • Biedt handelingsperspectief (advies omzetten in een keuze c.q. actie).
  • Gegevens blijven (bij toestemming) bewaard voor toekomstige vervolgsessies van dezelfde deelnemer.
  • Volledige logging en audit-trail.
  • State of the art technologie en beveiliging.

Onze oplossingen

FinTech

Tools ter ondersteuning van vrijwel alle aspecten van de financiële adviespraktijk.

RiskProfiler

Tool om voor werknemer / deelnemer risicocapaciteit en risicobereidheid te bepalen.

Persoonlijke uitleg en advies

Persoonlijk financieel gesprek met deskundig adviseur, om zelf financiële regie te nemen.

Personeelstraining

Inloggen op werknemersportal voor pensioeninzicht en financiële vooruitzichten.

Personeels-communicatie

Het maken en uitvoeren van communicatie richting gesprekspartners.