soderberg-web-07
01-03-2016

Personeelsmobiliteit: deelpensioen, eerder stoppen met werken of doorgaan?

Door afbouw van de sociale zekerheid en huidige pensioenregelingen moeten uw medewerkers steeds meer keuzes maken. In alle levensfasen. Daarnaast moeten uw werknemers langer doorwerken. En daar worden werknemers (en soms werkgevers) helemaal niet gelukkig van. 

Begeleiden
Als uw medewerker met pensioen gaat, arbeidsongeschikt raakt of overlijdt wordt duidelijk of de pensioenregeling die u biedt van goede kwaliteit is. Vanuit goed werkgeverschap begeleidt u uw medewerkers bij de keuzes waarvoor zij dan staan.

Personeelsmobiliteit
Eerder met pensioen gaan. Initiatief tot een gesprek hierover komt niet vanuit een verzekeraar. Hij loopt dan immers premie mis. Initiatief tot een gesprek hierover komt meestal ook niet vanuit een werkgever of werknemer. Zij hebben vaak de kennis niet. Wat levert het voor de werkgever op? En voor de werknemer? Wat is de toegevoegde waarde van deelpensioen of eerder stoppen met werken?

Lage rente
Medewerkers met een beschikbare premieregeling die binnenkort de pensioengerechtigde leeftijd bereiken zitten bijvoorbeeld met de handen in het haar. Zij moeten geldpotjes van verschillende pensioenregelingen samenvoegen. En hun pensioenkapitaal aankopen tegen de rente van dat moment. De rente, die momenteel historisch laag staat, is medebepalend voor de hoogte van de pensioenuitkering.

Adviseren
De keuze die uw medewerker dan maakt, is eenmalig en onherroepelijk. Nu hij met pensioen gaat is het belangrijk dat het opgebouwde pensioenkapitaal goed wordt aangekocht. Als werkgever bent u niet alleen verantwoordelijk voor een goede pensioenregeling, maar ook voor het adviseren van uw medewerkers bij de keuzes die zij rondom deze regeling moeten maken.

Inzicht in de mogelijkheden
Wat betekenen bepaalde keuzes rondom het pensioen voor uw medewerker? En eerder stoppen met werken? Welke mogelijkheden heeft uw medewerker op basis van zijn of haar wensen? Juist! helpt u om uw werknemers zo goed mogelijk te informeren. 

Ook interessant

Onze oplossingen

FinTech

Tools ter ondersteuning van vrijwel alle aspecten van de financiële adviespraktijk.

RiskProfiler

Tool om voor werknemer / deelnemer risicocapaciteit en risicobereidheid te bepalen.

Persoonlijke uitleg en advies

Persoonlijk financieel gesprek met deskundig adviseur, om zelf financiële regie te nemen.

Personeelstraining

Inloggen op werknemersportal voor pensioeninzicht en financiële vooruitzichten.

Personeels-communicatie

Het maken en uitvoeren van communicatie richting gesprekspartners.