soderberg-web-07
18-10-2016

Voorkom korting op de pensioenen

De vijf ouderenorganisaties in ons land (ANBO, KBO-PCOB, KNVG, NOOM en NVOG) doen gezamenlijk een uiterst beroep op minister-president Rutte om maatregelen te nemen om korting op de pensioenen in 2017 te voorkomen. Zij doen het kabinet daartoe een aantal generatie evenwichtige voorstellen en vragen de premier om deze in het kabinet te bespreken.

Zij gaan ervan uit met deze voorstellen staatssecretaris Klijnsma een mogelijkheid te geven om een goed antwoord te formuleren op de door de Tweede Kamer gestelde vragen. In een gezamenlijke brief aan de minister-president wijzen de ouderenorganisaties er nadrukkelijk op, dat korting op de pensioenen niet alleen de gepensioneerden treft, maar ook de mensen die werken en nu nog pensioen opbouwen. De organisaties vinden dat het kabinet zich voor alle generaties moet inzetten om die onnodige korting op de pensioenen te voorkomen. Het kabinet ontloopt volgens de organisaties zijn verantwoordelijkheid, als met ingrijpen wordt gewacht tot er een volgend kabinet is.

Voorstellen
Staatssecretaris Klijnsma onderzoekt op verzoek van de Tweede Kamer de mogelijkheid om korting op de pensioenen te voorkomen door het oprekken van de hersteltermijn van de pensioenfondsen. De ouderenorganisaties achten ‘verlenging van de hersteltermijn’ geen adequate oplossing, omdat dit slechts een jaar uitstel zou betekenen en mogelijk daarna tot hogere kortingen gaat leiden. Zij dringen er daarom op aan dat hun voorstellen in het onderzoek van de staatssecretaris betrokken worden.

  • Om te beoordelen of een pensioenfonds moet korten, moet volgens de ouderenorganisaties gekeken worden naar alle toekomstige verplichtingen van het fonds en naar het daarbij behorend rendement op het beschikbare vermogen. Gelet op de huidige marktomstandigheden en actuele dekkingsgraden van gemiddeld 98% kunnen de Nederlandse pensioenfondsen al met een beleggingsrendement van slechts 2% aan hun toekomstige verplichtingen voldoen. Op een enkeling na halen ze dat rendement ook.
  • Kortingen worden in de wet het laatste middel genoemd. Daarom stellen de ouderenorganisaties voor om binnen het kader van de wet te regelen, dat bij een dekkingsgraad van 100% of meer nooit gekort zou mogen worden.
  • Ook moet in de wet worden vastgelegd, dat er nooit sprake kan zijn van een niet kostendekkende pensioenpremie zo lang er sprake is van een jaarlijkse korting op de pensioenen. De premie is bij een aantal pensioenfondsen nu niet kostendekkend en levert tot 2021 een gemiddeld tekort op van 70 tot 100 miljard euro inbreng.

Onrechtvaardig
De ouderenorganisaties wijzen er op dat gepensioneerden en werkenden ook al getroffen zijn door de jarenlang achterblijvende indexatie van de pensioenen. De gepensioneerden merken dat meteen, de werkenden realiseren zich dat veelal pas als ze straks een veel lagere pensioenuitkering krijgen dan ze nu nog denken te mogen verwachten.

Voor de gepensioneerden komt daar nog bij, dat ze te maken hebben ongelijkheid in de lastenverlichting vergeleken met die van de werkenden en met, zoals ook anderen, hogere zorgkosten. De ouderenbonden noemen dat ‘onrechtvaardig en onnodig’. Onrechtvaardig omdat iedereen van het economisch herstel profiteert, behalve de gepensioneerden, die nog vele jaren de gevolgen van de crisis zullen voelen in hun pensioen. Onnodig omdat het rendement van vrijwel alle pensioenfondsen toereikend is om aan alle toekomstige verplichtingen te voldoen.

Bron: Eufin

Ook interessant

Onze oplossingen

FinTech

Tools ter ondersteuning van vrijwel alle aspecten van de financiële adviespraktijk.

RiskProfiler

Tool om voor werknemer / deelnemer risicocapaciteit en risicobereidheid te bepalen.

Persoonlijke uitleg en advies

Persoonlijk financieel gesprek met deskundig adviseur, om zelf financiële regie te nemen.

Personeelstraining

Inloggen op werknemersportal voor pensioeninzicht en financiële vooruitzichten.

Personeels-communicatie

Het maken en uitvoeren van communicatie richting gesprekspartners.