soderberg-web-07
27-06-2017

Studeren op pensioen: heb ik straks voldoende?

Juist! Commmunicatie in het nieuws over de portaltraining. Door deze trainingen vergroten wij het pensioenbewustzijn van de medewerkers en laten wij ze nadenken over het inkomen voor later.

Hieronder lees je het artikel "Studeren op je pensioen: heb ik straks voldoende?", dat verscheen op 9 juni in het FD.

Pensioen doorgronden is zo eenvoudig nog niet. Zelfs niet met moderne digitale hulpmiddelen. Verslag van een dagje pensioenstudie in Heerlen.

Geconcentreerd kijken de werknemers van meststoffenbedrijf ICL in Heerlen naar het scherm van hun laptop. In een vergaderzaaltje van hun bedrijf studeren ze op hun eigen financiële situatie. Overwegend veertigers, veel nog in reflecterend werkvest. Ze maken aantekeningen. Een enkeling doet tussendoor een greep in de meegebrachte broodtrommel. Het is tegen lunchtijd.

De werknemers maken gebruik van het aanbod van ICL om onder werktijd een informatiebijeenkomst over hun pensioen bij te wonen. Een flink aantal had zich niet vooraf opgegeven, maar is toch gekomen. De sessie over het volgen van je pensioenopbouw staat onder leiding van trainer Lex Koelewijn van Juist! – onderdeel van pensioenadviseur Floreijn. Hij neemt met de werknemers hun pensioensituatie door.
Sinds 1 januari is hun middelloonregeling bij Aegon vervangen door een beschikbare-premieregeling bij LifeSight, een dochteronderneming van pensioenadviseur Willis Towers Watson. In de nieuwe situatie is niet langer de pensioenuitkering gegarandeerd, maar de premie die daarvoor moet worden betaald. Op het informatieportaal van LifeSight kunnen de werknemers hun nieuwe pensioenopbouw permanent volgen.

Kekererwten
De hamvraag voor alle aanwezigen is hoeveel pensioen er is op hun 67e. En of dat voldoende is? Een voorbeeldberekening van het Nibud, die onderdeel is van het pensioenportaal, geeft aan de hand van AOW, werknemerspensioen, lijfrentes, bankspaartegoeden en vermogen een indruk van de latere inkomsten en uitgaven.
Het rekeninstrument kijkt ook naar eventuele inkomsten uit werk na pensionering. ‘Ik zorg ervoor dat mijn dak tegen die tijd vol ligt met zonnecellen, dan heb ik geen energiekosten meer’, is de laconieke reactie van een van de deelnemers op de vraag hoe hij zich financieel zal redden na pensionering. ‘Ik stop met de wekelijkse krat bier en we gaan doordeweeks alleen maar kekererwten eten.’ En ja, hij rekent erop dan ook zijn huis te hebben afbetaald.
Ondanks alle geavanceerde elektronische ondersteuning blijkt het opsporen van een dreigend pensioengat niet zo eenvoudig. Diverse deelnemers die willen weten hoeveel ze kunnen bijsparen, moeten wachten op het antwoord. De ICLpensioenregeling biedt het personeel de mogelijkheid om bovenop de werknemerspremie van 3% nog eens 1% extra te sparen. ‘Maar of je dat moet doen, hangt af van de totale ruimte die de belasting je biedt voor je pensioenopbouw’, zegt trainer Koelewijn. Hij wijst erop dat bijsparen voor het bedrijfspensioen plaatsvindt in dezelfde fiscale ruimte waarin ook lijfrentes vallen. Meer inleggen in je bedrijfspensioen is dus niet altijd fiscaal aftrekbaar. Of je extra inlegt bij de pensioenregeling van het bedrijf of bij een bank maakt volgens de pensioenadviseur weinig verschil. Ook als je spaargeld of vakantiegeld in je pensioenpot wil stoppen, heb je te maken met de barrière van de fiscale ruimte.

Beleggen ‘eng’
De nieuwe pensioenregeling van ICL biedt de deelnemers automatisch een beleggingsmix en risico’s die bij de deelnemer passen. In zo’n lifecyclearrangement zijn de beleggingen met name afgestemd op leeftijd. Voor jongeren is er een mix met meer beleggingsrisico, omdat zij meer tijd hebben om eventuele tegenvallers nog te compenseren. Een wat groter risico, zoals meer aandelen in de beleggingsmix, geeft ook een grotere kans op meer rendement. De werknemers van ICL kunnen via het nieuwe pensioenportaal ook zelf kiezen om meer beleggingsrisico te nemen dan in de standaardmix. Maar de werknemers in het zaaltje blijken daar nogal huiverig voor. Het woord ‘woekerpolis’ valt. ‘Zolang je in het programma niet op de knop ‘bevestigen’ drukt, gebeurt er niets’, stelt Koelewijn gerust. 
Degenen die de stap wel willen wagen, raadt hij aan jaarlijks na te gaan of de zelfgekozen beleggingsmix nog spoort met hun leeftijd, pensioendoel en beleggingsprofiel. ‘Anders kan het beleggingsrisico te groot worden naarmate je ouder wordt. Aandelen kunnen immers ook snel in waarde dalen.’ De ervaring van
Koelewijn is dat veel gewone pensioendeelnemers beleggen eng vinden. ‘Weinigen hebben vertrouwen in de financiële sector’, zegt hij na de sessie.

Absolute zekerheid
Deelnemer Ton Leenders (52), procestechnicus bij ICL, is niet enthousiast over beleggen. ‘Ik heb daar slechte ervaringen mee.’ Hij stak 23 jaar geleden een gouden handdruk in een lijfrente. ‘Ik krijg nauwelijks mijn inleg op de beleggingspolis terug.’ Leenders had zich voorgenomen om de fiscale bijspaarruimte te gaan benutten. Door extra in te leggen in het bedrijfspensioen of door meer bij te dragen voor een lopende lijfrentepolis. ‘Maar door wat ik nu over bijsparen heb gehoord, ben ik gaan twijfelen. Ik moet dat verder uitzoeken.’

Koelewijn legt uit dat de pensioenregeling ook de mogelijkheid biedt de beleggingspot om te zetten in een gegarandeerd pensioen. Dat is voor degenen die absolute zekerheid willen. Maar die zekerheid biedt nu, vanwege de lage rente, een laag pensioen. ‘Als je een zeker pensioen wilt, kun je beter wachten totdat de rente weer stijgt’, adviseert Koelewijn. 

Eerder stoppen 
Als de pensioentrainer langer doorwerken na je 67e noemt als mogelijkheid om een hoger pensioen te bereiken, klinkt er alom gelach. Die optie spreekt duidelijk niet iedereen aan. Maar de argumenten van Koelewijn klinken goed. ‘Je pensioenkapitaal kan dan verder aangroeien, terwijl je opgebouwde pensioen over een kortere periode hoeft te worden uitgekeerd. Bovendien hoef je na de eindleeftijd van je pensioenregeling geen AOW- of pensioenpremie meer te betalen. Dat levert je zo’n €160 netto meer op per maand. Je mag net zo lang aan de slag blijven als de werkgever goed vindt. Maar je pensioen moet wel ingaan op je 72e.’
Koelewijn begrijpt de sceptische reactie op langer doorwerken. ‘De overgrote meerderheid van de werknemers voelt er weinig voor om langer te werken voor meer pensioen. Ze stoppen liever eerder voor minder. Maar veel lopen er niet mee te koop, omdat ze het niet willen weten voor hun collega’s of de werkgever.’
Ook het moderne informatieportaal kan niet alle deelnemersvragen over het te bereiken pensioen beantwoorden. Een deelnemer schrikt van het lage weduwen- en wezenpensioen dat hij ziet in zijn persoonlijke pensioenomgeving. Het eerder opgebouwde Aegon-pensioen staat namelijk niet in het informatieportaal, maar op de website van Aegon. Voor het totale pensioenbedrag bij pensionering – inclusief AOW – moeten de deelnemers mijnpensioenoverzicht.nl raadplegen. Ronduit verwarring geven de scenario’s in het eigen pensioenportaal. Het ‘optimistische’ draaiboek geeft een lagere uitkomst dan het ‘verwachte’ rendement. Koelewijn doceert: ‘In het optimistische scenario, met een flinke rentestijging, daalt het pensioenkapitaal, doordat steeds méér wordt belegd in obligaties die in waarde dalen bij een rentestijging. In het pessimistische scenario gebeurt het omgekeerde en stijgen de obligaties. Maar omdat de prijs van het in te kopen pensioen is gebaseerd op de rente, betekent een lage rente toch een lager pensioen. Per saldo ben je dus beter af in het optimistische scenario.’

Kampeerauto
Na drie sessies van anderhalf uur is een afgeloste hypotheek als aanvulling op het pensioen nauwelijks genoemd. Terwijl lagere woonlasten toch de manier zijn om beter uit te komen met je pensioen. Ook Koelewijn raadt mensen aan om hun hypotheek af te lossen. Hij ziet dat veel mensen die geen fiscale ruimte meer hebben om bij te sparen, gewoon extra geld opzij zetten voor hun pensionering, zonder
daarvoor bijzondere spaarvormen of beleggingen op te tuigen. Relatief kostbaar, omdat dan vermogensrendementsheffing moet worden betaald.
De pensioentrainer ziet dat veel mensen wachten op een erfenis. Maar die kan tegenvallen, of de erflaters worden veel ouder dan verwacht. Een originele oplossing voor een pensioengat die Koelewijn tegenkwam: je huis verkopen en een kampeerauto aanschaffen.
Ton Leenders heeft na afloop nog geen duidelijk beeld van zijn toekomstige financiële situatie. ‘Ik moet het Pensioenregister raadplegen voor een totaaloverzicht van mijn pensioenrechten.’ Voorlopig gaat hij ervan uit dat hij straks zijn hypotheek kan blijven afbetalen. ‘Desnoods werk ik langer door. Een beetje financieel interen is ook geen probleem. Vroeger konden we ook met minderrondkomen.’

Marcel Meijers (48) is er na de informatiesessie over zijn pensioen nog niet uit. ‘Ik kan niet goed beoordelen of ik straks voldoende heb. De onregelmatigheidstoeslag van 23% in mijn salaris is niet verwerkt in het systeem’, zegt de monteur. Omdat hij die toeslag al sinds 1998 krijgt, scheelt dat waarschijnlijk een slok op een borrel. Vanwege een eigen huis is hij redelijk gerust over zijn financiële toekomst. ‘Tegen de tijd dat ik met pensioen ga, hoop ik de hypotheek te hebben afgelost.’
Meijers heeft pas belangstelling voor zijn pensioen gekregen nu hij de vijftig begint te naderen. Voorafgaand aan de sessie heeft hij zijn huiswerk gedaan door de informatie in het Pensioenregister en het Aegon-portaal te bekijken. Hij meent inmiddels een redelijke indruk te hebben van zijn pepensioenvooruitzichten.
Hij heeft besloten niet op eigen houtje te gaan beleggen voor extra pensioen. ‘Dat vind ik eng. Maar ik wil wel een wat meer offensieve lifecycle in m’n eigen pensioenregeling proberen.’ Wat Meijers niet wil, is langer doorwerken. Bijklussen na pensionering is voor hem evenmin aan de orde. ‘Nee, ik zou het liefst tien jaar éérder met pensioen gaan.’

Bron: FD

Ook interessant

Onze oplossingen

FinTech

Tools ter ondersteuning van vrijwel alle aspecten van de financiële adviespraktijk.

RiskProfiler

Tool om voor werknemer / deelnemer risicocapaciteit en risicobereidheid te bepalen.

Persoonlijke uitleg en advies

Persoonlijk financieel gesprek met deskundig adviseur, om zelf financiële regie te nemen.

Personeelstraining

Inloggen op werknemersportal voor pensioeninzicht en financiële vooruitzichten.

Personeels-communicatie

Het maken en uitvoeren van communicatie richting gesprekspartners.