soderberg-web-07
25-01-2019

Roep om pensioenplan bij scheiding

Het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie pleiten bij de overheid voor een pensioenplan (vergelijkbaar met een ouderschapsplan) bij scheiding. De koepels roepen de overheid op om ervoor te zorgen dat ex-partners geholpen worden om bij de scheiding bewuste afspraken te maken over de verdeling van het pensioen.

Pensioenverdeling bij scheiding
De koepels doen dit voorstel aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een reactie op de internetconsultatie van het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding. Het wetsvoorstel regelt dat het aan de ex-partners toe te kennen pensioen automatisch wordt omgezet in een eigen ouderdomspensioen voor de ex-partner, tenzij partners aangeven dat ze het anders willen regelen.

Bewuste keuze
De nieuwe wet wil ervoor zorgen dat mensen voor wat hun pensioen betreft na een scheiding zo snel mogelijk zelfstandig verder kunnen. Bij automatische omzetting is men niet meer afhankelijk van de ex-partner, omdat de rechten op ouderdomspensioen al bij de echtscheiding worden verdeeld. Maar omdat zo’n automatische conversie onherroepelijk is, vinden het Verbond en de Pensioenfederatie het belangrijk dat die keuze bewust wordt gemaakt en goed wordt vastgelegd. Om te kunnen scheiden, is het hebben van een pensioenplan daarom een noodzakelijke voorwaarde, stellen de koepels.

Verbeterpunten
De beide brancheorganisaties staan achter de keuze voor een automatische omzetting, omdat daarmee wordt voorkomen dat de verdeling van het pensioen - soms pas jaren na een echtscheiding - alsnog geregeld moet worden. Wel vragen het Verbond en de Pensioenfederatie aandacht voor enkele verbeterpunten, die kunnen leiden tot verdere vereenvoudiging en modernisering van het wetsvoorstel. Zoals het voorstel om conversie ook mogelijk te maken bij scheiding van tafel en bed en op verzoek ook open te stellen voor ongehuwd samenwonenden. Ten slotte vinden het Verbond en de Pensioenfederatie het van belang dat er een betere oplossing komt voor situaties waar mensen in terecht kunnen komen als een alimentatie betalende ex-partner voor de pensioendatum overlijdt en er behoefte is aan een partnerpensioen.

Bron: Verbond van Verzekeraars

Ook interessant

Onze oplossingen

FinTech

Tools ter ondersteuning van vrijwel alle aspecten van de financiële adviespraktijk.

RiskProfiler

Tool om voor werknemer / deelnemer risicocapaciteit en risicobereidheid te bepalen.

Persoonlijke uitleg en advies

Persoonlijk financieel gesprek met deskundig adviseur, om zelf financiële regie te nemen.

Personeelstraining

Inloggen op werknemersportal voor pensioeninzicht en financiële vooruitzichten.

Personeels-communicatie

Het maken en uitvoeren van communicatie richting gesprekspartners.