soderberg-web-07
03-09-2014

Pensioen voor lonen boven een ton verbeterd

Werknemers met een inkomen boven een ton kunnen meer pensioen blijven sparen dan eerder werd verwacht. De nieuwe nettopensioenspaarregeling voor hoge inkomens is gunstiger dan het kabinet voor de zomer had aangekondigd. Dat blijkt uit het uiteindelijke voorstel dat staatssecretarissen Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Eric Wiebes van Financiën deze week naar de Tweede kamer hebben gestuurd.

Fors lagere pensioenen
De nettopensioenspaarregeling is bedoeld om hoge inkomens te compenseren voor het pensioengat dat ontstaat door de nieuwe fiscale regels. Per 2015 verlaagt het kabinet namelijk de fiscale ruimte voor pensioenopbouw. Werknemers kunnen dan nog maar maximaal 1,875% van hun loon belastingvrij sparen ten opzichte van 2,15% nu. Hoge inkomens kunnen over hun salaris boven een ton helemaal geen pensioen meer opbouwen binnen de fiscale ruimte. Hierdoor dreigen ze op fors lagere pensioenen uit te komen.

Hard hoofd
Om hen tegemoet te komen kondigde het kabinet bij het fiscale wetsvoorstel al aan met een nettospaarregeling te komen. Bij deze regeling wordt uit het nettoloon gespaard en niet langer uit het brutoloon, maar het potje is wel vrijgesteld van de vermogensheffing in box 3. De regeling is op vrijwillige basis.

De sector had er echter een hard hoofd in dat de hoge inkomens via deze regeling voldoende konden bijsparen. Klijnsma en Wiebes hadden namelijk laten weten dat ze als maat voor de premie-inleg een rekenrente van 4% zouden voorschrijven. Hierdoor kon een stuk minder premie worden ingelegd dan bij de huidige midden- en eindloonregelingen van pensioenfondsen. 

Tegemoetkoming
De pensioensector is daarom deze zomer een lobby gestart richting Den Haag om de premiestaffel op 3% te krijgen, zodat er meer premie kan worden ingelegd en er dus meer pensioen gespaard kan worden. De 3%-eis geldt sinds 2010 onder voorwaarden ook voor de beschikbare premieregelingen, het alternatief voor de traditionele midden- en eindloonregelingen.

Klijnsma en Wiebes zijn op de valreep aan deze wens tegemoetgekomen. De 3%-staffel zal wel alleen voor nettopensioen gelden en niet voor nettolijfrente. 

Ook interessant

Onze oplossingen

FinTech

Tools ter ondersteuning van vrijwel alle aspecten van de financiële adviespraktijk.

RiskProfiler

Tool om voor werknemer / deelnemer risicocapaciteit en risicobereidheid te bepalen.

Persoonlijke uitleg en advies

Persoonlijk financieel gesprek met deskundig adviseur, om zelf financiële regie te nemen.

Personeelstraining

Inloggen op werknemersportal voor pensioeninzicht en financiële vooruitzichten.

Personeels-communicatie

Het maken en uitvoeren van communicatie richting gesprekspartners.