soderberg-web-07
03-01-2019

Nieuw onderzoek pensioencommunicatie: wat valt er te leren van de medische wereld?

Nieuw onderzoek pensioencommunicatie: wat valt er te leren van de medische wereld?

Pensioencommunicatie is volop in beweging en actueel. Onderzoeksinstituut Netspar trekt een kwart miljoen euro uit voor een nieuw onderzoek naar de effectiviteit van keuzehulpmiddelen in de pensioencommunicatie. Wetenschappers van de Universiteit Utrecht gaan komende drie jaar onder andere onderzoeken wat de pensioenwereld op dit vlak kan leren van ervaringen uit de medische wereld.

Nieuw onderzoek pensioencommunicatie: wat valt er te leren van de medische wereld?
Het onderzoeksproject gaat over de effectiviteit van interactieve, online keuzehulpmiddelen voor deelnemers aan een pensioenregeling. De wetenschappers gaan testen in hoeverre deze hulpmiddelen mensen met verschillende niveaus van financiële geletterdheid ondersteunen bij het maken van weloverwogen pensioenbeslissingen.

Pension Decision Aids
Pensioendenktank en kennisinstituut Netspar trekt € 250.000 uit voor het onderzoek dat een looptijd heeft van drie jaar. Wetenschappers gaan de effectiviteit van zogenaamde PDA’s (Pension Decision Aids) in kaart brengen. PDA’s verleiden mensen via een serie vragen en informatie tot het maken van geïnformeerde pensioenbeslissingen. Aan de hand van een aantal vaststaande kenmerken (zoals: informatie over opties, risico’s, kansen en onzekerheden en het verstrekken van een gepersonaliseerde aanbeveling) wordt bekeken of de PDA’s het beoogde effect hebben. Ook wordt onderzocht welke verschillen er zijn tussen pensioendeelnemers met een lage en hoge financiële geletterdheid.

Betere beslissingen
De Utrechtse onderzoekers vergelijken hun resultaten met bevindingen uit de medische wereld. In die context is namelijk al gebleken dat dergelijke besluitvormingshulpmiddelen leiden tot betere beslissingen en tot meer kennis, een nauwkeuriger risicobeoordeling en meer zelfvertrouwen over de keuze. Netspar wil weten of PDA’s in de pensioenwereld vergelijkbare effecten hebben.

Langer doorwerken
Het onderzoek naar pensioencommunicatie is niet het enige dat geld kreeg van Netspar. De pensioendenktank financiert de komende drie jaar ook een project van het NIDI (Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut) naar langer doorwerken. Vanuit sociologisch, psychologisch en arbeidseconomisch perspectief zal gekeken worden welke strategieën mannen en vrouwen van boven de 60 gebruiken om met de nieuwe realiteit van een langer beroepsleven om te gaan. Ook voor dit project betaalt Netspar € 250.000.

Bron: am:magazine

Ook interessant

Onze oplossingen

FinTech

Tools ter ondersteuning van vrijwel alle aspecten van de financiële adviespraktijk.

RiskProfiler

Tool om voor werknemer / deelnemer risicocapaciteit en risicobereidheid te bepalen.

Persoonlijke uitleg en advies

Persoonlijk financieel gesprek met deskundig adviseur, om zelf financiële regie te nemen.

Personeelstraining

Inloggen op werknemersportal voor pensioeninzicht en financiële vooruitzichten.

Personeels-communicatie

Het maken en uitvoeren van communicatie richting gesprekspartners.