soderberg-web-07
04-10-2018

Helft jongvolwassenen heeft te weinig inzicht in eigen financiële toekomst

Bijna de helft van de 18- tot 30-jarigen denkt dat zij onvoldoende inzicht hebben in hun financiële toekomst. Dat is de belangrijkste conclusie uit een onderzoek dat Nibud heeft uitgevoerd in opdracht van FFP, de vereniging van gecertificeerd financieel planners.

Bewust maken
FFP wil het komend najaar Nederlanders bewust maken van de financiële risico’s die zij lopen op gebied van pensioen, wonen en zorg, nu de overheid haar vangnet steeds verder terugtrekt, de arbeidsmarkt steeds verder flexibiliseert en de huizenmarkt overspannen raakt. De Vereniging doet daarvoor op de World Financial Planning Day de aftrap te geven met de campagne 'Aandacht voor Financiële Gezondheid'. De campagne heeft als doel om consumenten bewust te maken van de grote maatschappelijke veranderingen van deze tijd, die om steeds meer financiële zelfredzaamheid vragen. Het FFP/Nibud-onderzoek is uitgevoerd onder respondenten uit alle leeftijdsgroepen en alle segmenten van de samenleving: van werknemers tot dga’s en zzp’ers, van alleenstaanden tot jonge gezinnen en ouderen. De uitkomsten sprongen voor de jongste generaties echter het meest in het oog. Slechts de helft weet welke financiële beslissingen van nu gevolgen hebben voor later. Het contrast met de oudere generaties is daarbij soms fors. Op het gebied van de oudedagsvoorziening vindt maar een derde dat ze voldoende inzicht hebben. Het is logisch dat 60-plussers meer inzicht hebben op dit vlak: van hen weet 80 procent hoe hoog het inkomen na pensionering zal zijn.

Te weinig inzicht, te weinig belangstelling
Nog verontrustender is dat het gebrek aan financieel inzicht onder jongvolwassenen in veel gevallen gepaard gaat met een gebrek aan belangstelling. Een derde van de jongvolwassenen vindt nadenken over een oudedagsvoorziening, inkomen voor onvoorziene omstandigheden en de financiële toekomst van hún kinderen niet belangrijk. Daar staat tegenover dat de oudere werkende generatie de financiële toekomst van hun kinderen juist zeer belangrijk vindt. 85% van de 46- tot 60-jarigen vindt het aflossen van de hypotheek en de financiële toekomst van de kinderen de belangrijkste financiële onderwerpen.

Maatschappelijke ontwikkelingen brengen jongeren in moeilijke positie
“Het FFP/Nibud-onderzoek maakt voor ons duidelijk dat het financiële lot van de jongere generaties en hun ouders sterker met elkaar verbonden zijn dan ooit”, zegt FFP-voorzitter Rob van den Aker. “Dat is extra belangrijk omdat er op het gebied van pensioen, wonen en zorg grote veranderingen gaande zijn. Vele voorzieningen zijn niet langer meer vanzelfsprekend, terwijl de overheid juist steeds meer financiële zelfredzaamheid van burgers vraagt. Daarom willen wij de financiële gezondheid van de Nederlander actief op de agenda zetten.”

Tal van recente maatregelen en ontwikkelingen brengen vooral jongeren in een moeilijke positie, zo vindt Van den Aker. “Ze kunnen steeds moeilijker een huis kopen en kijken tegen hard stijgende huren aan. Intussen zijn ze met een studieschuld aan een carrière begonnen op een arbeidsmarkt met steeds meer zelfstandigen, parttimers en tijdelijke contracten. Automatisch sparen voor een pensioen hoort dus tot het verleden. Aankloppen bij hun ouders wordt steeds moeilijker. Die hebben op hun beurt te maken met stijgende zorgkosten en mogelijk zelfs met inkomensverlies te maken doordat zij tijd moeten vrijmaken voor mantelzorg aan de grootouders. Ook snoept het afbetalen van een aflossingsvrije hypotheek mogelijk een deel van het ‘geld voor de kinderen’ af.”

Tijd voor een pact tussen de generaties Van den Aker vindt daarom dat het tijd is voor een pact tussen de generaties. “Kijk naar het feit dat oudere generaties de financiële toekomst van hun kinderen belangrijk vinden. Daarom zouden financieel planners met ouders en kinderen samen om de tafel kunnen zitten om hun gezamenlijke situatie bekijken.” Daarvoor is genoeg hoop, zo blijkt uit het FFP/Nibud-onderzoek: jongvolwassenen zijn meer dan hun ouders op zoek naar hulp van professionals, ook al hebben ze daar vaak nog niet concreet om gevraagd.

Van den Aker: “Dankzij tijdige financiële planning kunnen jongeren én hun ouders meer inzicht in hun financiële situatie nu en later krijgen. Zo zetten ze bijtijds de eerste stappen in het repareren van tekorten die straks kunnen ontstaan en gaan ze financieel gezonder de toekomst in.”

Bron: Nibud en Eufin

Ook interessant

Onze oplossingen

FinTech

Tools ter ondersteuning van vrijwel alle aspecten van de financiële adviespraktijk.

RiskProfiler

Tool om voor werknemer / deelnemer risicocapaciteit en risicobereidheid te bepalen.

Persoonlijke uitleg en advies

Persoonlijk financieel gesprek met deskundig adviseur, om zelf financiële regie te nemen.

Personeelstraining

Inloggen op werknemersportal voor pensioeninzicht en financiële vooruitzichten.

Personeels-communicatie

Het maken en uitvoeren van communicatie richting gesprekspartners.