soderberg-web-07
17-10-2017

Generatieregelingen en het generatiepact

Is het mogelijk dat oudere medewerkers vitaal en met behoud van kennis en ervaring hun hogere pensioenleeftijd halen? En tegelijkertijd ruimte te maken voor jongeren om zo uw bedrijf vitaal te houden? Met De Generatieregeling is dat mogelijk. U kunt als werkgever daar ook financieel subsanstieel aan bijdragen. Het zogenaamde Generatiepact. 

De Generatieregeling en het Generatiepact dienen hetzelfde doel: oudere medewerkers in staat stellen om in de laatste fase van de actieve carrière op een concrete en waardige manier gezonder en langer door te werken.

In het kort de verschillen tussen de Generatieregeling en het Generatiepact:

Generatieregeling
Er is sprake van een zogeheten standaardregeling van 60% werken en 40% vrije tijd. Maar ook is het mogelijk om een maatwerkoplossing in te richten, voor deelnemers die een functie hebben, die niet in deeltijd kan worden uitgevoerd.

Deelname is mogelijk v.a. 62 jaar en 3 maanden.Naast opname van het tot dan opgebouwde pensioen wordt 60% gewerkt. De deelnemer bouwt voor 60% pensioen op in het oorspronkelijk pensioenfonds. Hierdoor is behoud van netto inkomen tussen 85 – 95% netto van het oorspronkelijk salaris tot AOW haalbaar. En is er ook in de AOW een goed inkomen realiseerbaar.

Buiten het inregelen en adviseren van medewerkers zijn er geen extra kosten voor de werkgever aan verbonden.

Generatiepact
Het generatiepact wordt in een aantal varianten van werken, salarisdoorbetaling in combinatie met volledige pensioenopbouw aangeboden:

  • 50% werken – 70% salarisdoorbetaling – 100% pensioenopbouw
  • 60% werken – 80% salarisdoorbetaling – 100% pensioenopbouw
  • 80% werken – 90% salarisdoorbetaling – 100% pensioenopbouw.

De financiële bijdrage van de werkgever voor de deelname aan het Generatiepact is gemiddeld 23%. Hier komen nog de extra kosten van volledige pensioenlasten over het niet -gewerkte deel en de werknemersbijdrage over het niet -uitbetaalde salaris bij. 

Niet alle medewerkers kunnen hieraan deelnemen, vanwege het inkomensverlies of hun functie. Per werknemer zal individueel de situatie in kaart gebracht moeten worden. Onder begeleiding van een deskundige. Steeds meer werkgevers schakelen hiervoor Juist! in. Zij maken zodoende concreet werk van Duurzame Inzetbaarheid.

Ook interessant

Onze oplossingen

FinTech

Tools ter ondersteuning van vrijwel alle aspecten van de financiële adviespraktijk.

RiskProfiler

Tool om voor werknemer / deelnemer risicocapaciteit en risicobereidheid te bepalen.

Persoonlijke uitleg en advies

Persoonlijk financieel gesprek met deskundig adviseur, om zelf financiële regie te nemen.

Personeelstraining

Inloggen op werknemersportal voor pensioeninzicht en financiële vooruitzichten.

Personeels-communicatie

Het maken en uitvoeren van communicatie richting gesprekspartners.