soderberg-web-07
11-12-2017

Financieel zelfredzaam

Alle huishoudens zouden financieel zelfredzaam moeten zijn. Maar hoe word je financieel zelfredzaam? De Nibud-competenties bieden handvatten voor partijen als Juist! Communicatie. Maar ook voor de klant zelf.

Naar financiële zelfredzaamheid
De Nibud-competenties beschrijven de kennis en vaardigheden waarover een persoon moet beschikken om zich financieel zelfredzaam te kunnen noemen. Aan de hand van deze competenties kan worden onderzocht wat iemand kan en (nog) niet kan.

Handvat voor de professional
Het Nibud heeft deze competenties als basisuitgangspunt voor de Nibud-adviezen en producten voor consumenten. Maar ook om professionals een handvat te bieden bij begeleiding van cliënten. Op basis van deze competenties is te beoordelen waar consumenten nog kennis of vaardigheden missen. En hoe het is gesteld met zijn/haar financiële gedrag.

Vijf Nibud-competentiegebieden
Het Nibud heeft vijf competentiegebieden opgesteld om de financiële zelfredzaamheid te toetsen:

  • In kaart brengen: De consument beschikt over een overzicht dat inzicht geeft in de mogelijkheden om zijn financiën in balans te houden.
  • Verantwoord besteden: De consument besteedt zijn inkomsten zodanig dat zijn huishoudfinanciën op de korte termijn in balans zijn.
  • Vooruit kijken: De consument realiseert zich dat wensen en gebeurtenissen op de middellange en lange termijn financiële gevolgen hebben en stemt zijn huidige bestedingen hierop af.
  • Bewust financiële producten kiezen: De consument kiest financiële producten op basis van budgettaire overwegingen en passend bij zijn persoon en persoonlijke huishoudsituatie.
  • Over voldoende kennis beschikken: De consument beschikt over alle relevante kennis om zijn huishoudfinanciën op de korte, middellange en lange termijn in balans te brengen en te houden.

Download de Nibud-competenties
In het rapport ‘Goed omgaan met geld’ staan de Nibud-competenties in detail beschreven en leest u ook alles over de achtergronden.

Voor wie?
De competenties zijn van toepassing op alle volwassen inwoners van Nederland. Het doel is dat iedereen in principe beschikt over de vaardigheden die in de competenties worden beschreven. Een consument heeft de vaardigheden misschien niet elke dag nodig, maar het gaat erom dat hij vooruit denkt.

Er zijn wel groepen waarvan moeilijk of niet verwacht kan worden dat zij over de vaardigheden beschikken. Van deze groepen wordt verwacht dat zij weten dat zij niet over de competentie beschikken en daarvoor hulp inschakelen. Zo kunnen deze groepen misschien niet financieel zelfstandig, maar wel zelfredzaam zijn.

Bron: Nibud

Ook interessant

Onze oplossingen

FinTech

Tools ter ondersteuning van vrijwel alle aspecten van de financiële adviespraktijk.

RiskProfiler

Tool om voor werknemer / deelnemer risicocapaciteit en risicobereidheid te bepalen.

Persoonlijke uitleg en advies

Persoonlijk financieel gesprek met deskundig adviseur, om zelf financiële regie te nemen.

Personeelstraining

Inloggen op werknemersportal voor pensioeninzicht en financiële vooruitzichten.

Personeels-communicatie

Het maken en uitvoeren van communicatie richting gesprekspartners.