soderberg-web-07
09-11-2017

Financieel advies voor later

toe Dit kan als volgt:

Het gaat om het verkrijgen van inzicht voor consumenten in mogelijkheden en de financiële producten en regelingen die daarbij aansluiten. Vragen die consumenten zichzelf stellen zijn bijvoorbeeld:

  • Wat verandert er aan mijn pensioen als ik in scheiding lig?
  • Hoe kan ik mijn kinderen fiscaal aantrekkelijk iets schenken?
  • Wat zijn de consequenties van eerder stoppen met werken?

Om inzicht te krijgen in de financiële situatie in de toekomst, doorloopt de consument de volgende stappen:

  1. De lange termijn doelen, wensen en behoeften op een rijtje zetten: Wil hij na het overlijden van de partner in hetzelfde huis kunnen blijven wonen, of na pensionering genoeg geld hebben om te kunnen reizen?
  1. Wat is nodig om deze doelen te realiseren? Hiervoor is het belangrijk naar de verwachte uitgaven te kijken.
  1. Wat zijn de financiële mogelijkheden? De verwachte inkomsten en bezittingen worden in kaart gebracht en gespiegeld aan de verwachte (en gewenste) uitgaven. Zo wordt duidelijk of er voldoende geld zal zijn om de doelen te realiseren.
  1. Zijn er aanvullende maatregelen nodig? Als er onvoldoende geld wordt opgebouwd, kan iemand zijn wensen bijstellen. Of maatregelen treffen om te zorgen dat er dan meer inkomsten of minder uitgaven zullen zijn. Bijvoorbeeld door een lijfrentespaarrekening of -verzekering af te sluiten, of door te zorgen dat de hypotheek (gedeeltelijk) wordt afgelost bij onvoorziene gebeurtenissen.

Inzicht in de begroting
Consumenten worden geacht op de hoogte te zijn van de gevolgen van financiële keuzes voor hun persoonlijke situatie. De consument hoeft echter geen financieel deskundige te zijn:

  • hij hoeft niet te weten wat de hoogte van de rente bepaalt, maar wel wat het effect is van de hoogte van de rente op bezittingen en schulden.
  • hij hoeft niet te weten hoe de hoogte van het pensioen tot stand is gekomen, maar wel hoeveel pensioen hij kan verwachten en hoe zeker dit is.

De langetermijn competenties bieden inzicht in wat de consument mag verwachten. De meeste consumenten zijn wel in staat om hun financiële administratie op orde te brengen, maar een minderheid lukt het om de inkomsten en uitgaven na pensionering op een rij te zetten.

Daarbij helpt Juist! Communicatie. Een grote groep is wel van plan om inkomsten en uitgaven op een rij te zetten (35-40 procent), maar vindt pensioenen en andere financiële gegevens moeilijk te begrijpen. Waar te beginnen?

 In het adviesgesprek ligt de focus bij voorkeur op het overzicht en inzicht geven in de persoonlijke financiële situatie in de toekomst.

Maak de toekomst zichtbaar
Veel mensen hebben de neiging om de financiële planning voor de lange termijn uit te stellen. Als de toekomst ‘zichtbaarder’ wordt, zijn mensen meer gemotiveerd om nu geld opzij te zetten. Of andere keuzes te maken waarbij ze nu al zelf regie nemen op hun eigen financiële toekomst.

Bron: Juist!

Ook interessant

Onze oplossingen

FinTech

Tools ter ondersteuning van vrijwel alle aspecten van de financiële adviespraktijk.

RiskProfiler

Tool om voor werknemer / deelnemer risicocapaciteit en risicobereidheid te bepalen.

Persoonlijke uitleg en advies

Persoonlijk financieel gesprek met deskundig adviseur, om zelf financiële regie te nemen.

Personeelstraining

Inloggen op werknemersportal voor pensioeninzicht en financiële vooruitzichten.

Personeels-communicatie

Het maken en uitvoeren van communicatie richting gesprekspartners.