soderberg-web-07
14-04-2015

De aantrekkingskracht van pensioen voor HR

Weinig HR mensen voelen zich aangetrokken tot pensioen. Maar voor een werkgever is het pensioen een belangrijke arbeidvoorwaarde en financiële verplichting. En de pensioenwetgeving zal blijven wijzigen. Want door vergrijzing en de toename van de levensverwachting is het huidige pensioenstelsel niet meer houdbaar. Hoe realiseer je aantrekkingskracht op pensioen? Door je als HR proactief en adviserend op te stellen.

Kennis over pensioenen
Houd je kennis over pensioenen up-to-date door bijscholing en het gebruik van handige rekentools. Ken de risico’s rondom je pensioenportefeuille. Zorg voor basiskennis. En betrek bij ingewikkelde zaken een specialist die je simpel kan uitleggen welke oplossingen het beste werken. Trek de pensioenrol naar je toe: van de CFO naar de HR-professional.

Informeer regelmatig
Zorg ervoor dat je regelmatig pensioeninformatie verstrekt aan werknemers. Niet alleen bij indiensttreding, maar ook bij functiewijziging, huwelijk, scheiding, kinderen etc. De Pensioenwet eist dat de werkgever samen met zijn pensioenuitvoerder tijdige, duidelijke en correcte informatie biedt. Maar communicatie geeft u als werkgever ook een andere goede mogelijkheid: Uw werknemers laten zien dat u met uw pensioenregeling een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde biedt. Dat begint met duidelijke uitleg over hoe de pensioenregeling in elkaar zit. Faciliteer één-op-één gesprekken met werknemers voor meer pensioeninzicht. U kunt dit soort gesprekken ook uitbesteden. Als verlengstuk van uw HR-afdeling.

Simpel pensioen
Pensioen wordt vaak onnodig ingewikkeld gemaakt. Laat uw regelingen vereenvoudigen. Hoe eenvoudiger de regeling is hoe toekomstbestendiger deze is. Kijk niet meteen naar de bestaande situatie, maar ga uit van de gewenste situatie en definieer het veranderingstraject.

Verbinding leggen
Betrek HR bij de interne communicatie bijvoorbeeld via interne nieuwsbrieven en publicaties op intranet. Pensioen is voor een werkgever een mooi middel om de band met de werknemer te versterken. Als die een goed gevoel heeft over de pensioenregeling, heeft hij een goed gevoel over zijn werkgever. En de werkgever is blij als hij weet dat HR het pensioen goed geregeld heeft. Benadruk in je arbeidsmarktcommunicatie dat jij als werkgever veel aandacht hebt voor pensioen, als onderscheidende arbeidsvoorwaarde. De tijd van je leven. Dat wilt u uw werknemers bieden. Niet alleen nu, bij u op het werk. Maar ook als uw werknemer met pensioen gaat. Als aantrekkingskracht.

Ook interessant

Onze oplossingen

FinTech

Tools ter ondersteuning van vrijwel alle aspecten van de financiële adviespraktijk.

RiskProfiler

Tool om voor werknemer / deelnemer risicocapaciteit en risicobereidheid te bepalen.

Persoonlijke uitleg en advies

Persoonlijk financieel gesprek met deskundig adviseur, om zelf financiële regie te nemen.

Personeelstraining

Inloggen op werknemersportal voor pensioeninzicht en financiële vooruitzichten.

Personeels-communicatie

Het maken en uitvoeren van communicatie richting gesprekspartners.