soderberg-web-07
25-03-2016

Alsnog flexibele regeling voor pensioendeelnemers met vaste uitkering

Pensioendeelnemers die in het recente verleden een vaste uitkering hebben aangekocht, krijgen alsnog de mogelijkheid om te kiezen voor een variabele uitkering. Staatssecretaris Klijnsma en het Verbond van Verzekeraars hebben dat met elkaar besproken. Dit biedt mensen die in de periode 1 januari 2014 tot 8 juli 2015 een nieuwe kans. Zij kochten toen een pensioen in en hebben toen geen gebruik kunnen maken van de pensioenknip.

Pensioenverzekeraars gaan de mogelijkheid openen nu de initiatiefwet Verbeterde premieregeling in de Tweede Kamer is aangenomen. Uit een studie is gebleken dat het omzetten van reeds lopende contracten naar nieuwe contracten met een variabele uitkering onder een aantal voorwaarden voordeel voor de deelnemer kan opleveren. De initiatiefwet wordt naar verwachting 1 juli 2016 van kracht en biedt deelnemers met een premie- of kapitaalovereenkomst de keuze tussen een levenslange vaste uitkering of een variabele uitkering. Dit alternatief biedt kans op een beter pensioenresultaat, mits de deelnemer bereid is ook na pensionering beleggingsrisico te dragen. In afwachting van dit alternatief is 8 juli 2015 een tijdelijke ‘pensioenknip’ ingevoerd. Die biedt deelnemers die vanaf die datum met pensioen gaan, de kans op termijn te kiezen voor een variabele uitkering.

Een uitzondering
In het algemeen is het openbreken van lange termijnovereenkomsten zoals een ingegane pensioenuitkering hoogst onwenselijk. Een deelnemer moet er namelijk op kunnen vertrouwen dat een verzekeraar in goede en in slechte tijden haar garanties kan nakomen. Maar vanwege de bijzondere omstandigheid dat in de periode tussen 1 januari 2014 en 8 juli 2015 geen pensioenknip mogelijk was, adviseert het Verbond van Verzekeraas nu zijn leden voor deze groep gepensioneerden een uitzondering te maken.

De betreffende gepensioneerden krijgen de mogelijkheid het al ingegane vaste pensioen alsnog om te zetten naar een variabele uitkering. Daarvoor moet het bestaande pensioen ‘contant’ worden gemaakt en kan het daarmee verkregen kapitaal benut worden voor een variabele uitkering volgens de nieuwe wetgeving. Uit de eerder genoemde studie blijkt dat dit alternatief interessant kan zijn voor deelnemers die bereid zijn zo’n twaalf à twintig procent van de beleggingsmix in aandelen aan te houden.

Optimaal informeren
Het Verbond zal de komende maanden in nauw overleg met AFM en DNB en de betrokken ministeries verder invulling geven aan de manier waarop het alternatief zal worden aangeboden. Zo wil het Verbond van Verzekeraars in samenspraak met beide toezichthouders onder meer bepalen hoe deelnemers optimaal kunnen worden geïnformeerd zodat de omzetting – indien door de klant gewenst – niet tot onverwachte teleurstellingen leidt. Staatssecretaris Klijnsma zal de Tweede Kamer voor het zomerreces informeren over de invulling van de voorwaarden waaronder het alternatief zal worden aangeboden.​

Bron: Verbond van Verzekeraars

Ook interessant

Onze oplossingen

FinTech

Tools ter ondersteuning van vrijwel alle aspecten van de financiële adviespraktijk.

RiskProfiler

Tool om voor werknemer / deelnemer risicocapaciteit en risicobereidheid te bepalen.

Persoonlijke uitleg en advies

Persoonlijk financieel gesprek met deskundig adviseur, om zelf financiële regie te nemen.

Personeelstraining

Inloggen op werknemersportal voor pensioeninzicht en financiële vooruitzichten.

Personeels-communicatie

Het maken en uitvoeren van communicatie richting gesprekspartners.