home1
home2
home3
home4

Voor pensioenfondsen/pensioenuitvoerders

Zorgplicht

Pensioenfondsen kennen een zorgplicht. Collectief dient de risicobereidheid van het fonds aan te sluiten bij die van de deelnemers. En op het niveau van de individuele deelnemer dient het fonds te zorgen dat keuzes van die deelnemer passen bij diens persoonlijke risicoprofiel. Dit laatste geldt uiteraard vooral voor regelingen waarin de deelnemer zelf beleggingskeuzes kan maken, bijv. voor een offensieve, neutrale of defensieve lifecycle c.q. beleggingsmix.

Beproefde aanpak

De pensioenconsultants van Montae hebben samen met Söderberg & Partners een aanpak ontwikkeld waarmee het risicoprofiel van deelnemers zowel individueel als collectief wordt vastgesteld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de RiskProfiler tool. 

Het collectieve risicoprofiel wordt vergeleken met het risicoprofiel van de beleggingsfondsen of lifecycles waaruit de deelnemers kunnen (gaan) kiezen. De uitkomsten van deze vergelijking kunnen worden gebruikt om die (aanbieders van) beleggingsfondsen/lifecycles te selecteren die het best aansluiten. Als de keuzemogelijkheden zijn bepaald, kan een individuele deelnemer - daarbij ook weer ondersteund door de RiskProfiler - de voor hem beste passende lifecycle of beleggingsmix kiezen.

Intussen heeft een aantal pensioenfondsen met onze aanpak goede ervaringen opgedaan. Wilt u meer weten over hoe we ook uw fonds kunnen ondersteunen op dit gebied, neem dan met ons contact op. Wij informeren u graag verder.

 

Onze oplossingen

FinTech

Tools ter ondersteuning van vrijwel alle aspecten van de financiële adviespraktijk.

RiskProfiler

Tool om voor werknemer / deelnemer risicocapaciteit en risicobereidheid te bepalen.

Persoonlijke uitleg en advies

Persoonlijk financieel gesprek met deskundig adviseur, om zelf financiële regie te nemen.

Personeelstraining

Inloggen op werknemersportal voor pensioeninzicht en financiële vooruitzichten.

Personeels-communicatie

Het maken en uitvoeren van communicatie richting gesprekspartners.