soderberg-web-07
31-05-2017

Tien 'fintech' aanbevelingen voor kabinet

Economie 4.0 verandert het spel, nu de regels nog. Dat is in één zin de belangrijkste aanbeveling die fintech-ambassadeur Willem Vermeend naar minister Jeroen Dijsselbloem heeft gestuurd. Op verzoek van Dijsselbloem heeft de oud-minister een rapportage opgesteld om de financiële innovatie in ons land te versterken.

Voortouw
Hoogleraar Vermeend komt, na een intensieve speurtocht, tot tien aanbevelingen voor een nieuw kabinet. In zijn visie moet Nederland namelijk het voortouw nemen om het potentieel van de digitale economie te benutten. Hij adviseert het nieuwe kabinet dan ook om op korte termijn met een visie op die digitale economie te komen. Onderwerpen die structureel op de agenda horen, zijn bijvoorbeeld Digital Services, Cyber Security, fraude, databescherming en privacy.

Het Verbond onderschrijft de rapportage van Vermeend en roept de politiek op om invulling te geven aan de aanbevelingen, zodat de innovatie in de financiële sector kan worden versterkt. “De huidige wet- en regelgeving en de toezichtkaders zijn vaak nog op de leest van een niet-digitale wereld geschoeid”, legt directeur Leo De Boer uit. “Innovatie heeft zowel met kansen als risico’s te maken, maar de nadruk mag wat ons betreft meer liggen op het benutten van kansen.”

Toezicht
In zijn rapportage wijst Vermeend er met klem op dat de nieuwe economie, ook wel aangeduid als Economie 4.0, alle bedrijfssectoren raakt. Dus ook de financiële sector. In het rapport, waarvoor uitvoerig overleg is geweest met het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Banken, schrijft Vermeend dat dit vraagt om een overheid die de digitale transformatie in internationaal perspectief doorgrondt, omarmt en faciliteert. “Een toekomstbestendig wetgevend kader is onontbeerlijk en vraagt om adaptieve wet- en regelgeving om ook juridische zekerheid te bieden aan de markt”, aldus Vermeend, die benadrukt dat de markt en de toezichthouders meer moeten experimenteren met Robo Advice, Big Data en Blockchain. “Voorkomen moet worden dat wetgeving en toezicht een rem vormen op innovatie. Proportionaliteit van toezicht is van groot belang.”

Het Verbond heeft inmiddels contact met de toezichthouders over het zogenoemde RegTech, de inzet van technologie in het toezicht, waar Vermeend ook kort op ingaat. Het volledige rapport vindt u op de website van Rijksoverheid.

Bron: Verbond van Verzekeraars

Our solutions

FinTech

Tools to support virtually all aspects of financial advisory practice.

RiskProfiler

Tool to determine risk capacity and risk appetite for employee / participant.

Personal explanation & advice

Personal financial interview with expert adviser, to take financial control yourself.

Personnel training

Log in to employee portal for pension insight and financial perspective.

Personnel communication

Creating and executing communication with discussion partners.