soderberg-web-07
09-11-2016

Redelijke termijn pensioen uitgesteld tot 1-7-2017

Op 1 september 2016 is de Wet verbeterde premieregeling in werking getreden. Omdat er op dit moment nog weinig aanbieders zijn die een variabel pensioen aanbieden verlengt het Centraal Aanspreekpunt Pensioen de redelijke termijn voor het aankopen van een pensioenuitkering tot 1 juli 2017.

Redelijke termijn pensioen
Bij expiratie van pensioenkapitaal uit een pensioenverzekering moet binnen een redelijke termijn een recht op een pensioenuitkering worden aangekocht. De redelijke termijn bij een pensioenverzekering is bepaald op zes maanden als de expiratie plaats vindt als de werknemer leeft. Bij overlijden van de werknemer moeten de nabestaanden een pensioen aankopen binnen een termijn van twaalf maanden.

In geval van bijzondere omstandigheden kan worden afgeweken van de genoemde termijnen. Bijzondere omstandigheden zijn de huidige ongunstige aankooptarieven voor een recht op pensioenuitkeringen in combinatie met het invoeren van de Wet verbeterde premieregeling op 1 september 2016. Volgens het Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP) rechtvaardigen deze bijzondere omstandigheden een verlenging van de redelijke termijn.

De Belastingdienst rekte de redelijke termijn bij expiratie van pensioenverzekeringen daarom al eerder op tot 31 december 2016. Omdat er op dit moment nog weinig verzekeraars zijn, die reeds variabele pensioenuitkeringen aanbieden, rekt het CAP de redelijke termijn verder op tot 1 juli 2017. Dit houdt in dat werknemers, waarvan de pensioenverzekering is geëxpireerd na 1 juli 2015 en waarvoor nog geen pensioen is aangekocht tot 1 juli 2017 de tijd hebben om een pensioen aan te kopen voor het expirerende kapitaal. Dit biedt deze werknemers de mogelijkheid en de ruimte om ook te opteren voor een variabele pensioenuitkering.

Commentaar
Het CAP biedt door het oprekken van de redelijke termijn een praktische oplossing voor werknemers waarvan de pensioenverzekering is geëxpireerd na 1 juli 2015 en waarvoor nog geen pensioen is aangekocht. Immers er zijn op dit moment nog te weinig pensioenuitvoerders die een variabele pensioenuitkering aanbieden. Hierdoor zouden deze werknemers alleen maar gebruik kunnen maken van de optie om een variabel pensioen aan te kopen door toepassing van de pensioenknip. Door het verlengen van de redelijke termijn krijgen werknemers deze mogelijkheid zonder het toepassen van de pensioenknip. Ook voor pensioenadviseurs en pensioenverzekeraars leidt deze praktisch oplossing tot een besparing van tijd en administratieve lasten.

Deze praktische oplossing sorteert alleen effect als er voor 1 juli 2017 voldoende pensioenuitvoerders zijn die variabele pensioenuitkeringen aanbieden en de pensioengerechtigde ter overbrugging van de periode tot 1 juli 2017 middelen heeft om op een andere wijze in zijn levensonderhoud te voorzien. Zijn er geen andere middelen, dan biedt de pensioenknip tot 1 januari 2017 mogelijk een oplossing.

 

Bron: Vraag en Antwoord 15-007, Aegon Adfis

Our solutions

FinTech

Tools to support virtually all aspects of financial advisory practice.

RiskProfiler

Tool to determine risk capacity and risk appetite for employee / participant.

Personal explanation & advice

Personal financial interview with expert adviser, to take financial control yourself.

Personnel training

Log in to employee portal for pension insight and financial perspective.

Personnel communication

Creating and executing communication with discussion partners.